MA-thesis options

Mogelijke MA thesis projecten voor 2019-2020

 1. Politieke marketing: hoe ontwerpen politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s om hun aandeel op de markt van stemmen te vergroten?
  In welke mate komen partijstandpunten terug in communicatie op sociale media?
  type data: teksten partijprogramma's en tweets en Facebook posts van kandidaten
 2. Nieuws op sociale media: hoe verspreidt nieuws zich online? Is dit toe te schrijven aan clickbait, of aan gebruikte sentimenten in het nieuws op sociale media?
  type data: Facebook posts of tweets van nieuwsplatforms (Facebookdata zijn beschikbaar)
 3. In welke mate gebruiken parlementariers populistische stijlkenmerken in hun communicatie op sociale media, en in welke situaties leidt dit tot meer of juist minder populariteit?
  Tweets van Tweede Kamerleden (data zijn beschikbaar).
 4. Politieke polarisatie: in welke mate is verandering in de mate van politieke polarisatie terug te voeren op veranderingen in mediagebruik, in het bijzonder het gebruik van het Internet?
  Surveydata van European social survey, tweejaarlijks survey in 20+ landen in Europa (data zijn beschikbaar).
 5. Televisie is nog steeds het belangrijkste medium in termen van tijdsbesteding. Hoewel kijkgedrag verklaard kan worden vanuit individuele motieven, spelen factoren aan de aanbodzijde ook een rol. Hoe kan het TV-kijkgedrag worden verklaard op basis va aanbodskenmerken alsook contextuele kenmerken?
  - Het TV-aanbod
  - programmeringsstrategieen op televisiekanalen op de Nederlandse TV-markt om de marktaandelen van die tv-kanalen te maximaliseren?
  - Externe factoren zoals niet-voorziene gebeurtenissen (bv. rampen, sterfgevallen van celebrities, terroristische aanslagen) en weersomstandigheden
  Data afkomstig van Stichting Kijkonderzoek zijn beschikbaar.
 6. Landenvergelijkend onderzoek naar gedragingen en opvattingen van journalisten
  Data: Worlds of Journalism, landenvergelijkende surveydata zijn beschikbaar

Elk ander onderwerp over nieuws, journalistiek en politieke communicatie is natuurlijk ook mogelijk.
Onderzoek met kwantitatieve inhoudsanalyse van teksten, netwerkanalyse, longitudinale data-analyse zijn ook welkom.
Mocht je meer willen weten, email me voor een afspraak: m.vergeer@maw.ru.nl.